Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kenneth Danielsson

Kommunföreningsordförande

Skicka e-post till oss

Tel: 073-831 00 32

 • Nu kan du kandidera direkt på webben till styrelsen för SD Nora-Lindesberg!

  Av Per Söderlund den 14 november, 2016
  0

  Bästa medlem, 

  Nu är det möjligt för er att kandidera till styrelsen och till andra uppdrag inom SD Nora-Lindesberg genom att gå till följande adress: https://goo.gl/forms/ZD6AikhZc5yA5oBZ2 och fylla i formuläret direkt i er webbläsare.

  Formuläret går att fylla i direkt i din dator, telefon, eller pekplatta och din kandidatur blir registrerad direkt. I samma formulär finns också möjlighet att anmäla intresse för de allmänna valen 2018.

  Valberedningen jobbar nu intensivt med att samla in så många kandidaturer som möjligt så om ni är intresserad av att engagera er i Sverige bästa och snabbast växande politiska parti, ta tillfället i akt och fyll i er kandidatur redan idag!

  Webbformuläret tar endast ca 10 minuter att fylla i, och vi i valberedningen är mycket tacksamma om ni som ännu inte kandiderat gör detta så snart som möjligt.

  Ni som redan har kandiderat genom att skicka in det pappersformulär som ni fått via e-post och brev från valberedningen behöver inte fylla i detta webbformulär. Det finns dock inte något hinder om ni som redan kandiderat också gör det via nätet då det är möjligt för er, att i detta webbformulär anmäla intresse att kandidera till kommunfullmäktige 2018.

  Vad innebär det i praktiken att kandidera?
  Genom att fylla i detta formulär anmäler du ditt intresse att sitta med i styrelsen för din kommunförening. Det betyder naturligtvis inte att det blir så per automatik, men valberedningen kommer kontakta dig inom kort för att diskutera din kandidatur och berätta lite närmare om vad det innebär att sitta i en styrelse, och vad som förväntas av dig. Kandidaturen som sådant är inte bindande på något sätt.

  Krävs det några förkunskaper av mig för att sitta i styrelsen?
  Det korta svaret är nej. Det viktiga är att du är en lagspelare som kan utrycka dig på ett balanserat sätt så att du representerar vårt parti på ett bra sätt utåt. Styrelsearbete som sådant är förvisso en relativt formell process som regleras utifrån partiets stadgar och föreningspraxis. Detta är dock något alla som vill också kan lära sig, och naturligtvis kommer ni som får ett styrelseuppdrag, erbjudas den utbildning som krävs för att ni ska kunna utföra uppdraget på ett så bra sätt som möjligt. För vissa poster inom styrelsen, som exempelvis ordförande, sekreterare och kassör krävs dock vissa grundläggande kunskaper.

  Så fyll i blanketten redan idag: https://goo.gl/forms/ZD6AikhZc5yA5oBZ2

  Har du frågor om att kandidera kontakta valberedningens ordförande, Jonas Millard på adress jonas.millard@sd.se eller om det är brådskande på 0708 – 66 78 63

   

  Sverigevänliga hälsningar,
  Jonas Millard
  Ordförande för valberedningen i SD Nora-Lindesberg

 • Styrelse 2016

  Av Per Söderlund den 21 februari, 2016
  0

  Vid årsmötet 20/2 2016 valdes ny styrelse.

  Ordförande
  Kenneth Danielsson

  Vice ordförande
  Andreas Widlund

  Andre Vice ordförande
  Virosa Viberg

  Ledamöter
  Mats Seijboldt
  Thord Durnell
  Ove Göthlin
  Jan Marne

  Ersättare
  Amanda Funk
  Anders Eriksson
  Björn Söderberg

  Revisorer
  Laszlo Petrovic
  Roger Vikberg

  Revisorssuppleant

  Per Söderlund

 • Årsmöte 2016

  Av Per Söderlund den 1 februari, 2016
  0

  Här finner du handlingar inför årsmötet.

  Handlingar till årsmötet 2016.

 • SD besökte Linde energi och småskalig vattenkraftstation

  Av Per Söderlund den 11 november, 2015
  0

  _MG_7084edit

  Från vänster: Per Söderlund, ordförande SD Nora-LindesbergMattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot (SD), Andreas Karlsson, kommunfullmäktige.

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg: SD besökte Linde energi och småskalig vattenkraftstation

  Under onsdagen besökte sverigedemokraternas energipolitiska talesperson tillika ledamot i regeringens parlamentariska energikommission, Mattias Bäckstöm Johansson, Linde Energi AB. Med på besöket var Per Söderlund och Andreas Karlsson, Sverigedemokraterna Lindesberg.

  De vattenkraftstationsstationer utanför Lindesberg som besöktes är några av de många mindre vattenkraftstationer i Örebro län. Många av dessas framtid hotas av de omfattande nyprövningar av tillstånd för verksamheten som nu äger rum efter att Mark- och miljööverdomstolen 2012 uttalade att privilegiebrev inte kan jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken. Flera länsstyrelser har därför börjat utfärda förelägganden om att söka miljötillstånd eller upphöra med driften, trots att det ofta finns rättslig grund vid de flesta verksamheterna i form av häradsdomar, privilegiebrev och urminnes hävd. Detta genererar kostnader på hundratusentals kronor för vattenkraftsägarna som även får betala motpartens kostnader för såväl utredningar som advokater och ombud. Detta trots att avkastningen från verksamheten ofta bara motsvarar en bråkdel av dessa kostnader på ett år.

  – En lagändring är nödvändig för att kunna ge dessa producenter rimliga villkor och för att på ett konstruktivt sätt åstadkomma miljönytta där det är relevant och kostnadseffektivt. Det som nu sker är en orimlig ordning och Sverigedemokraterna kommer därför driva förslag om ett moratorium mot dessa nyprövningar i väntan på en översyn av Miljöbalken, säger Mattias Bäckström Johansson.

  – Sverigedemokraternas uppfattning är att den småskaliga vattenkraften är viktig såväl ur ett energipolitiskt perspektiv som för landsbygden, där den ofta utgör ett komplement i en annan näringsverksamhet, säger Mattias Bäckström Johansson.

 • Budget

  Av Per Söderlund den 27 oktober, 2015
  0

  Sverigedemokraterna i Lindesberg presenterar idag sin budget på kommunstyrelsen.

  Vi prioriterar de områden som är av störst vikt för kommunen. Några av våra satsningar:

  • Barn- och unga.
  • Den äldre befolkningen.
  • God ekonomisk hushållning. Överskottsmålet på minst en procent ska uppnås varje år.
  • Kommunalt självstyre. Lindesbergs kommun ska värna kommuninnevånarna och det kommunala självstyret.
  • Landsbygdsutveckling – 1,750 mnkr/år.
  • Bibliotek i Ramsberg.
  • Anställa en IT-strateg för att samordna kommunens IT-miljö.
  • Avveckling av Kom i jobb.
  • Minskat partistöd.

  Finansiella mål:

  • Oförändrad skattesats (22:30) under planperioden.
  • Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99% procent av skatter, utjämning och generella stadsbidrag för åren 2016-2018.
  • Investeringar ska ske med egna medel och får inte överstiga 160 miljoner kronor under åren 2016-2018.

  För att nå överskottsmålet gör vi en generell ramminskning motsvarande 1 % av nämndernas kostnader år 2016, 1,5 % år 2017 samt 1,75% år 2018. Vi överlåter åt respektive nämnd att verkställa dessa besparingar.

  Läs hela budgeten.