Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg | Sida 114 UA-114744325-1

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

Jari Mehtäläinen

Kommunföreningsordförande

Skicka mejl till oss

 

 

 

 

Image result for förändring på riktigt

 • Återkalla terroristers medborgarskap!

  Av bjornlarsson den 21 februari, 2018
  0

  Den som attackerar hela samhällen genom terrorbrott förtjänar inte att vara en del av vårt samhälle. Vi vill göra det möjligt att återkalla terroristernas medborgarskap.

 • Sverige blir allt otryggare!

  Av bjornlarsson den 21 februari, 2018
  0

  Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar på en dyster utveckling för brottsutsattheten i Sverige.

  Andel som uppger att de utsatts för brott under året:
  2014: 11,3 %
  2015: 13,3 %
  2016: 15,6 %

  Vad regeringen och Alliansen gjort med Sveriges rättsväsende kan inte ses som någonting annat än ett fruktansvärt svek mot medborgarna. För att stoppa den här utvecklingen behövs kraftiga förändringar. Vi föreslår bland annat fler poliser med både utökade anslag och befogenheter samt kraftigt skärpta straff.

  I Sverige ska man kunna känna sig trygg – oavsett tid på dygnet, oavsett plats.

 • Styrelse Nora-Lindesberg 2018.

  Av bjornlarsson den 21 februari, 2018
  0

  Vid årsmötet 2018-02-17 valdes ny styrelse.

  Ordförande
  Jari Mehtäläinen

  Vice ordförande
  Kati Tuovila

  Ledamöter
  Andreas Widlund
  Björn Larsson
  Björn Söderberg
  Mats Seijboldt
  Ove Götlin

  Ersättare
  Fredrik Rosenbecker
  Tom Persson
  Tommy Lönnström
  Amanda Funk

  Revisorer
  Mikael Jansson
  Olle Feltên

UA-114744325-1