Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Andreas Widlund

Kommunföreningsordförande

Skicka e-post till oss

Tel: 073-529 30 08

 • Styrelse 2016

  Av Per Söderlund den 21 februari, 2016
  0

  Vid årsmötet 20/2 2016 valdes ny styrelse.

  Ordförande
  Kenneth Danielsson

  Vice ordförande
  Andreas Widlund

  Andre Vice ordförande
  Virosa Viberg

  Ledamöter
  Mats Seijboldt
  Thord Durnell
  Ove Göthlin
  Jan Marne

  Ersättare
  Amanda Funk
  Anders Eriksson
  Björn Söderberg

  Revisorer
  Laszlo Petrovic
  Roger Vikberg

  Revisorssuppleant

  Per Söderlund

 • Årsmöte 2016

  Av Per Söderlund den 1 februari, 2016
  0

  Här finner du handlingar inför årsmötet.

  Handlingar till årsmötet 2016.

 • SD besökte Linde energi och småskalig vattenkraftstation

  Av Per Söderlund den 11 november, 2015
  0

  _MG_7084edit

  Från vänster: Per Söderlund, ordförande SD Nora-LindesbergMattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot (SD), Andreas Karlsson, kommunfullmäktige.

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg: SD besökte Linde energi och småskalig vattenkraftstation

  Under onsdagen besökte sverigedemokraternas energipolitiska talesperson tillika ledamot i regeringens parlamentariska energikommission, Mattias Bäckstöm Johansson, Linde Energi AB. Med på besöket var Per Söderlund och Andreas Karlsson, Sverigedemokraterna Lindesberg.

  De vattenkraftstationsstationer utanför Lindesberg som besöktes är några av de många mindre vattenkraftstationer i Örebro län. Många av dessas framtid hotas av de omfattande nyprövningar av tillstånd för verksamheten som nu äger rum efter att Mark- och miljööverdomstolen 2012 uttalade att privilegiebrev inte kan jämställas med ett tillstånd enligt miljöbalken. Flera länsstyrelser har därför börjat utfärda förelägganden om att söka miljötillstånd eller upphöra med driften, trots att det ofta finns rättslig grund vid de flesta verksamheterna i form av häradsdomar, privilegiebrev och urminnes hävd. Detta genererar kostnader på hundratusentals kronor för vattenkraftsägarna som även får betala motpartens kostnader för såväl utredningar som advokater och ombud. Detta trots att avkastningen från verksamheten ofta bara motsvarar en bråkdel av dessa kostnader på ett år.

  – En lagändring är nödvändig för att kunna ge dessa producenter rimliga villkor och för att på ett konstruktivt sätt åstadkomma miljönytta där det är relevant och kostnadseffektivt. Det som nu sker är en orimlig ordning och Sverigedemokraterna kommer därför driva förslag om ett moratorium mot dessa nyprövningar i väntan på en översyn av Miljöbalken, säger Mattias Bäckström Johansson.

  – Sverigedemokraternas uppfattning är att den småskaliga vattenkraften är viktig såväl ur ett energipolitiskt perspektiv som för landsbygden, där den ofta utgör ett komplement i en annan näringsverksamhet, säger Mattias Bäckström Johansson.

 • Budget

  Av Per Söderlund den 27 oktober, 2015
  0

  Sverigedemokraterna i Lindesberg presenterar idag sin budget på kommunstyrelsen.

  Vi prioriterar de områden som är av störst vikt för kommunen. Några av våra satsningar:

  • Barn- och unga.
  • Den äldre befolkningen.
  • God ekonomisk hushållning. Överskottsmålet på minst en procent ska uppnås varje år.
  • Kommunalt självstyre. Lindesbergs kommun ska värna kommuninnevånarna och det kommunala självstyret.
  • Landsbygdsutveckling – 1,750 mnkr/år.
  • Bibliotek i Ramsberg.
  • Anställa en IT-strateg för att samordna kommunens IT-miljö.
  • Avveckling av Kom i jobb.
  • Minskat partistöd.

  Finansiella mål:

  • Oförändrad skattesats (22:30) under planperioden.
  • Verksamhetens nettokostnad får inte överstiga 99% procent av skatter, utjämning och generella stadsbidrag för åren 2016-2018.
  • Investeringar ska ske med egna medel och får inte överstiga 160 miljoner kronor under åren 2016-2018.

  För att nå överskottsmålet gör vi en generell ramminskning motsvarande 1 % av nämndernas kostnader år 2016, 1,5 % år 2017 samt 1,75% år 2018. Vi överlåter åt respektive nämnd att verkställa dessa besparingar.

  Läs hela budgeten.

 • Partilokalen

  Av Per Söderlund den 20 oktober, 2015
  0

  Söndag den 18/10 invigdes partilokalen i Lindesberg. Lokalen ligger i Bergslagsbacken. Från och med den 22/10 är partilokalen öppen varje torsdag 18:00-20:00.