Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Andreas Widlund

Kommunföreningsordförande

Skicka e-post till oss

Tel: 073-529 30 08

 • Bortprioriterade svenskar

  Av Per Söderlund den 7 september, 2015
  0

  Kan man som svensk medborgare, annat än att känna sig bortprioriterad likt en andrahandsmedborgare när regeringen, alliansen och myndigheter gör sitt yttersta för att nedmontera Sverige till ett land vi inte känner igen längre? Hur mycket de än säger sig jobba för ett bättre Sverige där alla ska inkluderas så bevisar de den totala motsatsen gång på gång. Infödda svenskar samt invandrade svenskar blir bortprioriterade till förmån för den massiva invandringen, t.ex. där regeringens ”snabbspår” in i jobb endast inkluderar invandrare. Det är, menar jag, ett tydligt tecken på att vi är sekundära.

  För att ytterligare förstärka min tes; för ca fyra månader sedan uppskattades det att tio barn på förskolan Gränden i Varberga blivit smittade av TBC. ”Ett” TBC-utbrott”, stod det i tidningarna. Eftersom TBC inte har funnits i Sverige sen 1975 samt att det nu blossar upp igen, är det inte bara ett sorgligt och tragiskt tecken på att något är galet utan det blir ännu galnare då vi kunde ha förhindrat denna importerade smittspridning om vi bara hade haft en sund regering. När den asylsökande/flyktingen kommer till Migrationsverket blir de erbjudna en frivillig (?) hälsoundersökning. Den senaste siffran jag såg visade att 57 %, alltså över hälften, avböjer sådan undersökning. Jag kan inte understryka nog hur pass prekär denna situation är. Har vi inte nog med sjukdomar i vårt land? Är det regeringens avsikt att importera smittsamma sjukdomar till svenskarna?

  Och ytterligare: Jag läste nyligen i dagens medicin: ”mammografi åt alla-sju krav för mer jämlik vård, skriven av Elisabeth B. Nordström, ordförande i BRO. Undersökningen är viktig och informationen behöver nå så många kvinnor som möjligt. I artikeln och enligt SKL finns det tre grupper som, i högre grad än andra, uteblir från mammografi. Dessa är kvinnor med kortare utbildning och svag ekonomi, kvinnor med invandrarbakgrund och kvinnor mellan 40 och 50 år. Man poängterar i undersökningen att ”särskilt i mindre välbeställda områden är andelen kvinnor som låter sig mammografiundersökas låg”. Jag tolkar det som att man här syftar på förorterna där majoriteten av kvinnorna har invandrarbakgrund. Dessa områden vill de alltså prioritera.

  Hon skriver vidare: ”Vi vill slåss för att även de mest utsatta i samhället ska omfattas av den viktiga förebyggande vård som mammografi är. Fler aktiva insatser på nationell nivå krävs för att uppnå detta.” När det kommer till omfattningen av förebyggande vård för den utsatte är det bra om det innefattar alla i samhället. Jag menar att det inte är avsikten här. I andra sammanhang är den förebyggande vården inte lika intressant. Det gäller t.ex. när asylsökande/flyktingar anländer till Migrationsverket med allsköns sjukdomar. Då görs inga större ansträngningar/insatser på nationell nivå för att få den asylsökande/flyktingen att genomgå en hälsoundersökning, det anses nämligen kränkande. Att svenska medborgare löper stor risk att bli smittade av importerade sjukdomar bekommer tydligen inte makteliten. Men när det kommer till förebyggande vård för den utsatta invandrarkvinnan i förorten skall de gå ”All in” med massiva, riktade insatser.

   

  Virosa Viberg, Sverigedemokraterna Lindesberg.

   

   

 • Byskolorna i Lindesbergs kommun hotas.

  Av Per Söderlund den 20 maj, 2015
  0

  Vid kommundelsträffen den 15:e april meddelade Socialdemokraterna och Centerpartiet att åk 4-6 på Rockhammars skola ska läggas ned och att berörda elever flyttas till Fröviskolan. Som väntat blev reaktionerna starka från Rockhammarborna och stämningen på mötet var bitvis hätsk. Mötet slutade med att majoriteten lovade att åk 4-6 ska få vara kvar om man lyckades rekrytera behörig lärare. På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-18 beslutades ändå att lägga ner undervisningen i åk 4-6 på Rockhammars skola. Bland annat Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Majoriteten i var inte eniga så sista ordet är ännu inte sagt i frågan.

   

  Trots att det varit känt under hela hösten att skolan har saknat behörig lärare annonserades efter ny lärare först i december. Nyligen har tjänsten annonserats ut igen. Annonsen drogs dock tillbaka efter två veckor för att återkomma sista veckan innan ansökningsdatumet. Ingen behörig lärare har ansökt. Frågan är om någon behörig lärare ens hunnit uppfatta att tjänsten varit vakant på den korta tid annonsering har skett. Om detta var en avsiktlig strategi för att motivera en nedläggning av årskurs 4-6 vet endast de som står bakom beslutet.

   

  Problemet att rekrytera till kommunens byskolor grundar sig bland annat i att dessa ständigt är föremål för nedläggning. Få vågar söka ett arbete som kanske är borta vid slutet av läsåret. Med en uttalad politisk vilja att behålla dessa skolor och en verklig avsikt att rekrytera skulle problemen vara mindre påtagliga. Om svårigheterna ändå kvarstår är högre lön en väg att gå. Så sker inom andra yrkesgrupper i kommunen och det är fullt möjligt att tillämpa denna strategi även vid rekrytering till byskolorna.

   

  Socialdemokraterna har tidigare beslutat att lägga ner skolor med lågt elevantal trots att elevantalet ökat på sikt. Återigen ser vi samma tendens. Idag går 22 elever på Rockhammars skola. Enligt tillgänglig befolkningsstatistik kommer 32 elever att finnas i skolans upptagningsområde läsåret 2019/20, en ökning med nästan 50 %. Svårigheterna att rekrytera personal känns som en dålig ursäkt med historiska fakta på hand.
  Skolan är mycket viktig på mindre orter. Utan skola riskerar dessa orter att avbefolkas. Redan innan beslutet att lägga ner Rockhammars skola var behandlat politiskt lämnades besked om nedläggning av åk 4-6. Det visar på ett tydligt demokratiunderskott hos majoritetens styrande politiker. Sverigedemokraterna kommer att fortsätta verka för att bevara byskolorna.

   

  För Sverigedemokraterna i Lindesberg

  Per Söderlund ordf.

  Andreas Funk, Pamela Hopkins, Mats Seijboldt, Birgitta Duell från BUN (Barn och Utbildningsnämnden)

 • Motion om förbud mot tiggeri på offentlig plats i Lindesbergs kommun

  Av Per Söderlund den 19 maj, 2015
  0

  FÖRBUD MOT TIGGERI PÅ OFFENTLIG PLATS I LINDESBERGS KOMMUN.

  Det kan vara så att tiggeriet vi idag ser på Lindesbergs gator och torg samt utanför näringsidkares butiker är organiserat av utländska ligor. Gällande det handlar det först och främst om ligor från Öst- Europa, som i flera fall även är inblandade i människohandel och andra grövre kriminella handlingar. Idag finns det tyvärr ingen lagstiftning som kan hjälpa polisen att motverka tiggeriet men med en lokal ordningsföreskrift som förbjuder offentligt tiggeri får polisen rätt att agera ute i kommunen.

  Både affärsidkare och kommuninvånare kan, och gör nog så idag, drabbas negativt av detta samhällsproblem som tiggeriet i offentlig miljö faktiskt har kommit att utvecklats till då det för många upplevs som ett negativt och tråkigt inslag i gatubilden. De hårdast drabbade människorna tjänar inte heller på tiggeriet och fenomenet är allt för ofta ett fräckt sätt för kriminella ligor att utnyttja människor som redan är hårt drabbade.

  För att upprätthålla trivseln, välbefinnandet och tryggheten hos Lindesbergs invånare, anser vi att offentligt tiggeri inom kommunen skall förbjudas.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

  Att: Det i kommunens ordningsstadgar ska införas ett totalt förbud mot tiggeri på offentlig plats samt på områden som kommunen likställer med offentlig plats.

  Att: Endast tillåta penninginsamlingar för seriösa organisationer där det är uppenbart att det inte handlar om organiserat tiggeri.

   

  För Sverigedemokraterna:

  Virosa Viberg

 • Vila i frid Anders Rapp

  Av Per Söderlund den 2 april, 2015
  0

  Vi har nåtts av nyheten att vår kollega Anders Rapp tragiskt gått bort.

  Anders var mycket aktiv i såväl föreningslivet som politiken. Han var medlem i Sverigedemokraterna Nora-Lindesbergs styrelse och senare valberedare. Anders var också ledamot i kommunfullmäktige. Anders hade ett stort engagemang och många bra förslag som han framförde till såväl styrelsen som fullmäktigegruppen.

  Vi kommer att sakna Anders och hans arbete för Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg. Det är en stor förlust såväl  personligen som politiskt att förlora någon som betytt så mycket för partiet.

  Vila i frid kollega och vän.