Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Andreas Widlund

Kommunföreningsordförande

Skicka e-post till oss

Tel: 073-529 30 08

 • Var är bästa läget för nya högstadieskolan i Lindesberg?

  Av Per Söderlund den 20 mars, 2015
  0

  Kommunfullmäktige i Lindesbergs har beslutat att en ny högstadieskola ska byggas i Lindesberg. Den stora frågan är nu var denna skola ska placeras. Frågan är helt opolitisk och handlar om sunt förnuft. Majoriteten, som har stöd av oppositionen, vill placera den nya skolan i anslutning till Brotorpsskolan.

  Förutsättningarna för de båda skolorna miljömässigt är mycket olika. Stadsskogsvallen ligger i ett industriområde nära industrier och en bensinstation. Stadsskogsskolan ligger i ett grönområde. Allmänna riktlinjer talar för att ”skolans utemiljö ska vara del av en stads grönstruktur, är viktig för barns utveckling och bör ta hänsyn till pedagogik, hälsa och säkerhet.” Vem vill inte ha sitt barn i en frisk natur och säker miljö?

  Riskanalys för de två alternativen har gjorts av BMB till en kostnad 100 000:-. Ingen bullermätning, analys av luftföroreningar och lukt eller utredning över trafiktätheten angående Stadsskogsvallen har gjorts. Sådana utredningar borde ha utförts innan frågan om skolans placering aktualiserades. Däremot finns gott om kartor, uppgifter om parkering, transporter och avstånd för elever och gods med mera.

  Det kan vara fördelaktigt att samla elever i samma åldersgrupper i mindre enheter. De små enheterna ger utan tvekan bättre översikt, mer personlig karaktär och kunskap om den gemensamma arbetsplatsen.

  I lokalutredningen som kommunen gjort föreslås en flytt av högstadiet i Storå till Lindesberg. Ett sådant beslut skulle kräva en större skola än den som planeras idag. Området där Stadsskogsskolan finns idag möjliggör framtida utbyggnad, något som blir mycket svårt på Stadsskogsvallen. Läget kan inte ändras i efterhand, det kan byggnaderna.

  Sverigedemokraterna verkar vara det enda parti i Lindesbergs kommun som ser större fördelar med att bygga den nya skolan på det redan inarbetade och naturnära området på Stadsskogen än på Stadsskogsvallen.

 • Årsmöte

  Av Per Söderlund den 21 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg har haft årsmöte 2015-02-21. Styrelsen tackar för förtroendet att leda Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg under det kommande verksamhetsåret.

  Styrelse för verksamhetsåret 2015-2016

  Ordförande: Per Söderlund.

  Vice ordförande: Andreas Funk.

  Andre vice ordförande: Kenneth Danielsson.

  Ledamöter: Thord Durnell, Mats Seijboldt, Virosa Viberg, Andreas Widlund, Pamela Hopkins och Jan Marne.

  Suppleanter: Dan Lindberg, Roger Vikberg, Ove Göthlin och Emma Sandkvist.

  Revisorer: Fredrik Dahlberg och Jonas Millard.

  Revisorssuppleant: Magnus Ingwall.

  Valberedning: Conny Alfredsson, Karl Norberg och Anders Rapp.

 • Svar på Bengt Storbackas insändare i NA 2015-01-30

  Av Per Söderlund den 9 februari, 2015
  0

  Sverigedemokraterna vill inte stänga gränserna oavsett hur många gånger Storbacka upprepar det. Vi vill se ett svenskt asylsystem som liknar övriga Europeiska länders. Om vår politik skulle vinna gehör, det vill säga en invandring motsvarande ca tio procent av dagens nivåer, skulle vi i alla fall ligga i den översta halvan av antalet beviljade uppehållstillstånd per capita jämfört med övriga Europeiska länder. Menar Bengt Storbacka att övriga Europa bryter mot FN-stadgan? I så fall tycker jag att Storbacka ska lägga sin energi på att påverka dessa länder istället för att tillskriva Sverigedemokraterna åsikter vi inte har.

  Vi har en lång tradition av solidaritet i Sverige och det vi ska vara stolta över. Migrationsverkets skenande kostnader innebär att pengar måste tas från andra utgiftsområden. Sverigedemokraterna är inte beredda att offra omsorgen om landets invånare för att upprätthålla bilden av Sverige som en humanitär stormakt.

  En växande, lågutbildad befolkning löser inte problemen med hög arbetslöshet och haltande välfärd. Däremot är vi överens om att utbildning är en av flera framgångsfaktorer. Här har alla partier ett stort ansvar att ta och jag tror att det finns en samlad politisk vilja att förbättra skolresultaten.

  Som Storbacka påpekar behöver fler människor komma i arbete och de som fått uppehållstillstånd i Sverige behöver snabbt komma i sysselsättning. Dagens migrationspolitik leder till en befolkningsutveckling som arbets- och bostadsmarknaden inte hinner med. Detta är inget som människor med utrikes bakgrund kan beskyllas för. De som bär ansvaret är de politiker som skapat dessa förhållanden.

  Socialdemokraterna brukar vara mycket tydliga med att invandringen är en vinst för samhället såväl ekonomiskt som kulturellt. Det förvånar mig att någon kan ta detta på allvar då Socialdemokraterna i Lindesberg arbetar för att fler kommuner ska dela ansvaret för de flyktingar som kommer till Sverige. Det är motsägelsefullt att påstå att invandringen är en vinst och samtidigt verka för att fler kommuner ska ta ansvar. För att vara trovärdig i sina påståenden om invandringens vinster bör Storbacka arbeta för ett ökat asyl- och flyktingmottagande i Lindesbergs kommun.

  Per Söderlund

  Ordförande, Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

 • Svar på Bengt Storbackas insändare i NA 2015-01-21

  Av Per Söderlund den 26 januari, 2015
  0

  Ibland undrar jag vart ifrån folk får alla felaktiga uppfattningar om Sverigedemokraterna – svar på Bengt Storbackas insändare i NA 21/1.

  Bengt Storbackas insändare är om att Sverige behöver invandring är inte bara full av sakfel utan sprider även en missvisande bild av Sverigedemokraternas politik. Redan i första stycket hittar man två sakfel. Sverigedemokraterna vill inte stoppa invandring och inte heller ”skicka ut människor”.

  Sverigedemokraternas inställning är att vi ska hjälpa så många människor i nöd vi kan utan att vår välfärd blir lidande. Vi vill dubbla mottagandet av kvotflyktingar då detta är människor som klassats som flyktingar av FN. Dessa människor som far mycket illa och är i många fall i akut behov av hjälp för att överleva dagen. Vi har därför dubblat anslagen till UNHCR i vår budget och har därmed möjlighet att hjälpa dubbelt så många människor som befinner sig i flyktinglägrens misär, människor som övriga partier väljer att prioritera bort till förmån för ett okontrollerat flyktingmottagande i Sverige.

  De som har fått uppehållstillstånd i Sverige ska få stanna här. Begår man grova brottsliga handlingar under tiden man söker asyl i landet ska man dock nekas uppehållstillstånd då man visat att man inte accepterar landets lagar, något som ska vara självklart för att vistas i landet.

  Självklart behövs utbildningsinsatser och ett värdigt mottagande av människor på flykt. Bengt Storbacka borde, med sin erfarenhet från den kommunala politiken, känna till att såväl ett värdigt mottagande som att komma till rätta med utrikes födda barns skolgång kostar pengar. Oavsett om dessa pengar tas från statens eller kommunens budget så kostar det pengar som måste tas från andra utgiftsområden. De första att drabbas är de unga och de gamla vilket vi kan se tydligt i Lindesbergs kommun med nedläggningshotade byskolor och ramminskningar inom Barn- och utbildningsförvaltningen totalt 28 miljoner åren 2016 och 2017. Istället för fortsatt hög invandring vill Sverigedemokraterna satsa resurser på att integrera de som redan har fått uppehållstillstånd i landet. Ska vi lyckas med integrationen måste vi få andrum, det är nämligen inget vi uppnår i en handvändning.

  Per Söderlund
  Ordförande, Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

  Läs Bengt Storbackas insändare.

 • God Jul och Gott Nytt År!

  Av Per Söderlund den 23 december, 2014
  0

  Julen nalkas och året går mot sitt slut. Vi ser tillbaka på ett framgångsrikt supervalår för Sverigedemokraterna. Vi tackar alla våra väljare som gett oss sitt förtroende att påverka politiken i Lindesbergs kommun och alla som hjälpte till i valrörelsen. Nu tar vi några dagar paus från det politiska arbetet och laddar för att fortsätta bedriva sverigevänlig politik på riktigt.

  God Jul och Gott Nytt År, Sverigevänner!

  Per Söderlund
  Ordförande Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg