Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Andreas Widlund

Kommunföreningsordförande

Skicka e-post till oss

Tel: 073-529 30 08

 • Motion om nätdrogen spice

  Av Per Söderlund den 20 november, 2014
  0

  MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Inlämnad till kommunens kansli 2014-11-17. Motionen remitterades till kommunstyrelsen på kommunfullmäktige 2014-11-18.

  ETT INFORMATIVT UTSKICK TILL ALLA HUSHÅLL I LINDESBERGS KOMMUN OM NÄTDROGEN SPICE. 

  Spice är en så kallad nätdrog som vanligtvis röks med tobak men också kan konsumeras eller injiceras. Denna drog har tyvärr blivit allt vanligare bland ungdomar i Sverige och så även i Lindesberg,. Detta är framför allt ett resultat av lättillgängligheten samt att Spice i dagsläget inte klassas som narkotika. Därför ses det som mer legitimt att nyttja denna drog än andra fastän farorna är uppenbara. Många rapporter vittnar om att den här drogtrenden eskalerar och med det också dess skadliga effekter, primärt överdoseringar som har förödande konsekvenser och i enstaka fall även leder till dödsfall. Drogens framfart är oroväckande och speciellt då missbruket sprider sig ner i åldrarna. Lindesbergs kommun måste agera för att motverka detta.

  Därför tycker vi i Sverigedemokraterna att ett postutskick till alla hushåll i Lindesbergs kommun kan vara en passande insats, ett försök att minimera nätdrogens framfart. Utskicket bör vara rent informativt men på ett enkelt sätt upplysa våra barn/ungdomar samt vårdnadshavare om faran med att använda drogen Spice. Om en eller två familj/er blir hjälpta av detta har stora vinster gjorts.

  Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

  Att: ta fram samt finansiera ett informationsutskick angående Spice till alla hushåll i Lindesbergs kommun.

  Att: i samarbete med polis och socialtjänst anordna en informationskväll för allmänheten i Lindesbergs kommun om drogen Spice.

  För Sverigedemokraterna:

  Virosa Viberg

 • Angående val av oppositionsråd i Lindesbergs kommun

  Av Per Söderlund den 16 november, 2014
  0

  2648 väljare i Lindesbergs kommun la sin röst Sverigedemokraterna den 14:e september. Därmed blev Sverigedemokraterna det näst största partiet i Lindesbergs kommun och största oppositionsparti. Detta ställer höga krav på oss folkvalda Sverigedemokrater att föra en ansvarsfull politik.

  På kommunfullmäktige den 18:e november ska bland annat oppositionsråd väljas. Oppositionsrådets uppgift är att företräda hela oppositionen. Med största sannolikhet kommer Moderaterna, med stöd av Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna, att inneha oppositionsrådstjänsten de kommande fyra åren.

  Att Centerpartiet gett upp oppositionen för samarbete med Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun visar tydligt att alliansens lokala politik ligger väldigt nära de rödgrönas. Med tidigare uttalanden från Centerpartiet kan samarbetet också tolkas som ett sätt att minska Sverigedemokraternas inflytande, vilket i så fall skulle visa på förakt mot sjutton procent av väljarna. Även Miljöpartiets övergång från samarbete med de rödgröna till valtekniskt samarbete med Alliansen skapar tvivel om oppositionens framtida arbete.

  Under valrörelsen hörde vi flera gånger att en röst på Sverigedemokraterna var en röst på Alliansen. I och med Centerpartiets samarbete Socialdemokraterna i Lindesbergs kommun är det nu tydligt att en röst på Socialdemokraterna var en röst på Alliansen.

  Med det rådande politiska klimatet, där övriga partiers riksorganisationer inte tillåter samarbete med Sverigedemokraterna, anser vi att oppositionen är delad. Sverigedemokraterna har därför föreslagit att oppositionsrådsuppdraget delas lika mellan de båda oppositionslägren, femtio procent till Sverigedemokraterna och lika mycket till övriga oppositionen. Detta skulle visa respekt för valresultatet och även ge kommunens näst största parti större möjlighet att bedriva opposition på riktigt.

  Per Söderlund
  Ordförande Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

   

 • Val av nämndemän

  Av Per Söderlund den 16 november, 2014
  0

  Den här mandatperioden kommer nämndemän att väljas för ett år istället för fyra som tidigare. Nytt val av nämndemän kommer att hållas under 2015. Syftet med förändringen är för att tydliggöra att valen av nämndemän inte är politiska uppdrag.

  Det finns en enad avsikt i Lindesbergs kommun att behålla de sittande nämndemännen fram till valet av nämndemän 2015. Detta skulle endast innebära små förändringar för Sverigedemokraterna.

  Med kraft av valresultatet har Sverigedemokraterna rätt att utse två nämndemän mot en nämndeman under föregående mandatperiod.

  Birgitta Duell som har haft nämndemannauppdrag för Moderaterna representerar nu Sverigedemokraterna. Birgitta skulle därför kunna fortsätta sitt uppdrag på Sverigedemokraternas mandat.

  Vi anser att de personer som innehaft nämndemannauppdrag de senaste fyra åren har gjort ett bra arbete och stödjer därför förslaget att förlänga deras uppdrag fram till nästa val av nämndemän.

  Per Söderlund
  Ordförande Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

 • Synd och skam

  Av Per Söderlund den 26 september, 2014
  0

  På tisdagskvällen satt jag som åhörare vid det sista kommunfullmäktigesammanträdet för mandatperioden, vilket inte var så märkvärdigt i sig. Som vanligt fungerade inte ljudet tillfredsställande men vissa saker får man nog helt enkelt leva med

  Vad som verkligen tog skruv och engagerade mig var när Inger Karlssons (-) motion på ämnet utdrag ur belastningsregistret som krav för anställning inom den kommunala vård- och omsorgssektorn fördes upp till diskussion.

  Jag har väldigt svårt att förstå varför Irja Gustavsson (S) så starkt argumenterar mot något som jag tror de flesta av oss tycker borde vara självklart, nämligen att låta våra äldre känna sig trygga. Det måste vara viktigare än att invänta en lag som eventuellt kommer, allting annat känns som att spela lotto med våra pensionärers liv och trygghet som insats. Än värre var att under denna punkt på dagordningen var det endast tre ledamöter som röstade för Inger Karlssons förslag, två eller tre ledamöter lade ned sina röster (som ett resultat av det dåliga ljudet är jag inte helt säker på antalet). Övriga valde att rösta mot ökad trygghet för våra äldre. En skammens dag för Lindesbergs kommun.

  Tilläggas bör att det redan idag finns kommuner, varav Uppsala är en, som har ett liknande regelverk och kräver utdrag ur belastningsregistret för anställda inom vård- och omsorgssektorn. Det finns även privata aktörer som kräver detta av sina anställda. Det här visar att det inte är någonting annat än ovilja att från politiskt håll säkerställa en trygg vård och omsorg för våra äldre.

  Jag tycker det är synd och skam att så många av våra förtroendevalda så nonchalant röstade ned detta förslag som borde vara en självklarhet.

  Andreas Funk
  SD Nora Lindesberg
 • Tack alla väljare som röstat på Sverigedemokraterna

  Av Per Söderlund den 20 september, 2014
  0

  Tack alla väljare som röstat på Sverigedemokraterna! Tack vare er blev valet en succé med ökat mandat i såväl Nora som Lindesberg.

  Nu börjar ett hårt arbete där vi under fyra år ska föra en ansvarsfull politik i Lindesbergs kommun och Nora kommun. Vi kommer att förvalta det förtroende ni väljare har gett oss och kommer att arbeta för kommuninnevånarna på riktigt.