Styrelse 2017 | Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Styrelse 2017

Vid årsmötet 04/02 2017 valdes ny styrelse.

Ordförande
Andreas Widlund

Vice ordförande
Virosa Viberg

Ledamöter
Anders Eriksson
Björn Larsson
Fredrik Rosenbecker
Ove Göthlin
Mats Seijboldt

Ersättare
Erik Börgel
Kati Tuovila
Jari Mehtäläinen
Margareta Larsson

Revisorer
Per Söderlund
Mikael Jansson