Våra företrädare | Sverigedemokraterna Nora-Lindesberg

Våra företrädare

Våra företrädare i Lindesberg

Jari Mehtäläinen
Gruppledare
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tillväxtutskottet
Barn-och utbildningsnämnden, ersättare
Socialnämnden, ersättare
Linde stadshus AB
Besök Linde AB

matsweb1

Mats Seijboldt
Vice gruppledare
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Tom Persson
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Utskottet för stöd och strategi
Socialnämnden, ersättare
Linde Energi AB

Pelle

Per Söderlund
Kommunfullmäktige

 


Amanda Funk
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen ersättare

Thord

Thord Durnell
Kommunfullmäktige
Valnämnden

Fredrik Rosenbecker
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, ersättare
Barn- och utbildningsnämnden
Fastigheter i Linde AB

AndersE

Anders Eriksson
Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Våra företrädare i Nora

 


Conny Alfredsson
Kommunfullmäktige
Barn- och individnämnden ersättare
Samhällsbyggnadsnämnden ersättare